روزمرگی

این روزهای ساکت بی پنجره تنهایی ام را قاب نمی کنند                              تا میخکوبش کنم بدیوار اتاقی متروک                                                              و رها شوم ... ادامه مطلب
/ 231 نظر / 34 بازدید
تیر 89
1 پست
آذر 88
1 پست
شهریور 88
1 پست
خرداد 88
1 پست
بهمن 87
1 پست
آذر 87
1 پست
شهریور 87
1 پست
اسفند 86
1 پست
دی 86
1 پست
آبان 86
1 پست
مهر 86
1 پست
شهریور 86
1 پست
مرداد 86
1 پست
تیر 86
1 پست
خرداد 86
2 پست
اسفند 85
4 پست
بهمن 85
6 پست